Gazette Notices » President

Dated
Title Pages
Days
2017/07/14
National Gazette No. 40981, Vol. 625    
Wet op die Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste- en Verwante Aktiwiteite, 2004 » Kennisgewing deur President ten opsigte van Entiteite deur Veiligheidsraad van Verenigde Nasies gedentifiseer, Proclamation No. 22
7
340
Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and related Activities Act, 2004 » Notification by President in respect of Entities identified by the United Nations Security Council, Proclamation No. 22
2
Wet op Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste-en Verwante Aktiwiteite, 2004 » Kennisgewing deur die President ten opsigte van Entiteite deur Veiligheidsraad van Verenigde Nasies gedentifiseer, Proclamation No. 21
6
Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and related Activities Act, 2004 » Notification by President in respect of Entities identified by the United Nations Security Council, Proclamation No. 21
2
2017/07/11
National Gazette No. 40972, Vol. 625    
Judges Remuneration and Conditions of Employment Act (47/2001) » Determination of Salaries and Allowances of Constitutional Court Judges and Judges, Government Notice No. 662
5
343
2017/05/26
National Gazette No. 40869, Vol. 623    
Wysigingswet op Medisyne en Verwante Stowwe (72/2008) » Inwerkingtreding van die Wet, Proclamation No. 20
4
389
Medicines and related Substances Amendment Act (72/2008) » Commencement of the Act, Proclamation No. 20
1
2017/05/24
National Gazette No. 40856, Vol. 623    
National Youth Development Agency Act (54/2008) » Notice in terms of section 9(8) of the Act, General Notice No. 411
4
391
National Conventional Arms Control Act, 2002 » Appointment of the Members of the National Conventional Arms Control Committee, General Notice No. 410
1
2017/04/25
Regulation Gazette No. 40810, R 10710, Vol. 622    
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande Spesiale Ondersoekeenheid, Proclamation No. 19
5
420
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referring matter to Special Investigating Unit, Proclamation No. 19
2
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande spesiale ondersoekeenheid, Proclamation No. 18
3
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referral of matters to existing special investigating unit, Proclamation No. 18
3
Wet op Spesiale Ondersoekeenhede en Spesiale Tribunale (74/1996) » Verwysing van aangeleenthede na bestaande spesiale ondersoekeenheid, Proclamation No. 17
2
Special Investigating Units and Special Tribunals Act (74/1996) » Referral of matters to existing special investigating unit, Proclamation No. 17
2
< 2017/09/01
Free president alerts
Type your email for free alerts on latest President of the Republic of South Africa notices as they are published

Email address