Gazette Notices » SAPS

Dated
Title Pages
Days
2020/12/31
National Gazette No. 44053, Vol. 666    
Firearms Control Act (60/2000) » Destruction of Firearms - Notice in terms of section 136(1) of the Firearms Control Act, Government Notice No. 1436
2
18
2020/12/11
National Gazette No. 43981, Vol. 666    
Construction Industry Development Board Act, 2000 (Wet no 38 van 2000) (die CIDB-wet) » Oproep om benoeming van kandidate om te dien as Lede van die Raad van die Boubedryfontwikkelingsraad, Government Notice No. 1326
1
38
Public Works and Infrastructure, Department of/ Openbare Werke en Infrastruktuur, Departement van 1326 Construction Industry Development Board Act (38/2000) (the CIDB Act) » Call for nomination of candidates to serve as Board Members of the Construction Industry Development Board, Government Notice No. 1325
1
Private Security Industry Regulations Act (56/2001); and Security Officers Act (92/1987) » Publication of amendment to the Regulations, Government Notice No. 1325
15
2020/11/03
National Gazette No. 43869, Vol. 665    
Beskerming van Konstitusionele Demokrasie teen Terroriste- en verwante Aktiwiteite (33/2004) » Kennisgewing deur President ten opsigte van entiteite deur Veiligheidsraad van Verenigde Nasies gedentifiseer » Artikel 25 van die Wet, Government Notice No. 1165
8
76
Protection of Constitutional Democracy against Terrorist and related Activities Act (33/2004) » Notification by President in respect of entities identified by the United Nations Security Council » section 25 of the Act, Government Notice No. 1165
2
2020/10/02
Regulation Gazette No. 43759, R 11182, Vol. 664    
Private Security Industry Regulation Act (56/2001) » Erratum Notice » Draft Amendments made in terms of the Act, Government Notice No. 1051
3
108
2020/09/01
National Gazette No. 43672, Vol. 663    
South African Police Service Act (68/1995) » National Standard of Policing for Municipal Police Services on a Uniform Ranking Structure and Insignia, Government Notice No. 949
10
139
2020/07/03
National Gazette No. 43495, Vol. 661    
International Trade Administration Commission of South Africa » Sunset review » Anti-dumping duties in place for five » » » » years, General Notice No. 367
8
199
Tariff Investigations Regulations » Custom Tariff Applications » List 06/2020, General Notice No. 366
2
Standards Act (8/2008) » new Standard, Revision Standard and Cancelled Standard, General Notice No. 365
5
Trade, Industry and Competition, Department of/ Handel, Nywerheid en Kompetisie, Departement van 364 Article 53 1 of the Anti-Dumping Regulations » Initiation » Sunset review of the anti-dumping duties on stainless steel sinks, General Notice No. 362
8
Public Works and Infrastructure, Department of/ Openbare Werke en Infrastruktuur, Departement van 363 Construction Industry Development Board Act (38/2000) » Standard for Developing Skills through Infrastructure Contracts, General Notice No. 362
22
Private Security Industry Regulation Act (56/2001) » Draft Amendment Regulations in terms of the Act, General Notice No. 362
20
Free saps alerts
Type your email for free alerts on latest South African Police Service (SAPS) notices as they are published

Email address