Gazette Notices » Science & Technology

Dated
Title Pages
Days
2018/12/14
National Gazette No. 42116, Vol. 642    
Wet op Geografiese Astronomievoordeel (21/2007) » Kennisgewing vir n werkswinkel op die voorgestelde Vrystelling van die Radiofrekwensiespektrumgebruik binne die Verklaarde Karoo Sentrale Astronomievoordeelgebiede, Government Notice No. 1389
4
40
Astronomy Geographic Advantage Act (21/2007) » Notice for a workshop on proposed exemption for Radio Frequency Spectrum use within the declared Karoo Central Astronomy Advantage Areas, Government Notice No. 1389
1
2018/12/05
National Gazette No. 42085, Vol. 642    
Astronomy Geographic Advantage Act (21/2007) » Publication of the forms required to implement the Karoo Central Astronomy advantage areas regulations, in terms of the Act, Government Notice No. 1337
29
49
2018/11/23
National Gazette No. 42057, Vol. 641    
Wet op Geografiese Astronomievoordeel (21/2007) » Kennisgewing van Voorgestelde Vrystelling vir Radio Frekwensie Spektrumgebruik binne die Karoo Sentrale Astronomievoordeelgebiede, Government Notice No. 1301
8
61
Astronomy Geographic Advantage Act (21/2007) » Notice of Proposed Exemption for Radio Frequency Spectrum use within the Karoo Central Astronomy Advantage Areas, Government Notice No. 1301
5
2018/11/22
National Gazette No. 42054, Vol. 641    
Wet op Geografiese Astronomievoordeel, 2007 » Kennisgewing van die Minister se besluit aangaande die voorgestelde regulasies oor beskermingsmaatreëls wat binne die verklaarde SCAAA toegepas moet word, Government Notice No. 1299
4
62
Astronomy Geographic Advantage Act, 2007 » Notice of the Ministers decision regarding the proposed regulations on protection measures to be applied within declared SCAAA, Government Notice No. 1299
1
2018/11/21
National Gazette No. 42049, Vol. 641    
Wet op Geografiese Astronomievoordeel (21/2007) » Kennisgewing van die Minister se Besluit oor die Voorgenome Verbod op sekere Mynbou-Aktiwiteite binne die Verklaarde Sutherland Sentrale Astronomievoordeelgebied, Government Notice No. 1261
4
63
Astronomy Geographic Advantage Act (21/2007) » Notice of the Ministers Decision regarding the Intended Prohibition of certain Mining Activities within the Declared Sutherland Central Astronomy Advantage Area, Government Notice No. 1261
1
2018/09/21
National Gazette No. 41913, Vol. 639    
Promotion of Access to information Act, 2000 » Required by section 14 (2) of the Act, Government Notice No. 967
102
124
2018/09/14
National Gazette No. 41909, Vol. 639    
Constitution of the Republic of South Africa, 1996 » Department of Science and Technology » Draft White Paper on Science, Technology and Innovation, Government Notice No. 954
85
131
2018/09/05
National Gazette No. 41891, Vol. 639    
Wet op Geografiese Astronomievoordeel (21/2007) » Kennisgewing van die effektiewe datum vir die regulasies oor die beskerming van die Karoo Sentrale Astronomievoordeel-gebiede kragtens die Wet, Government Notice No. 939
3
140
Astronomy Geographic Advantage Act (21/2007) » Notice of the effective date of the regulations to protect the Karoo Central Astronomy Advantage Areas in term of the Act, Government Notice No. 939
2
Free science & technology alerts
Type your email for free alerts on latest Department of Science and Technology notices as they are published

Email address