Gazette Notices » Science & Technology

Dated
Title Pages
Days
2019/04/12
National Gazette No. 42399, Vol. 646    
Wet op Geografiese Astronomievoordeel (21/2007) » Kennisgewing van die Minister se besluit oor die voorgestelde vrystelling van Radiofrekwensie Spektrumgebruik binne die verklaarde Karoo Sentrale Astronomievoordeelgebiede, Government Notice No. 583
3
37
Astronomy Geographic Advantage Act, 2007 » Notice of the Ministers decision regarding the proposed exemption of Radio Frequency Spectrum use within the declared Karoo Central Astronomy Advantages Areas, Government Notice No. 583
2
2019/02/01
National Gazette No. 42203, Vol. 644    
Natural Scientific Professions Act (27/2003) » Notice in terms of section 4 (2) (a) of the Act, as amended by the Science and Technology Laws Amendment Act, 2014, General Notice No. 51
2
107
Natural Scientific Professions Act (27/1997) » Call for nomination of candidates for the South African Council for Natural Scientific Professions, General Notice No. 50
1
Natural Scientific Professions Act (27/1997) » Call for nomination of Candidates for the South African Council for Natural Scientific Professions, General Notice No. 49
1
2018/12/14
National Gazette No. 42116, Vol. 642    
Wet op Geografiese Astronomievoordeel (21/2007) » Kennisgewing vir n werkswinkel op die voorgestelde Vrystelling van die Radiofrekwensiespektrumgebruik binne die Verklaarde Karoo Sentrale Astronomievoordeelgebiede, Government Notice No. 1389
4
156
Astronomy Geographic Advantage Act (21/2007) » Notice for a workshop on proposed exemption for Radio Frequency Spectrum use within the declared Karoo Central Astronomy Advantage Areas, Government Notice No. 1389
1
2018/12/05
National Gazette No. 42085, Vol. 642    
Astronomy Geographic Advantage Act (21/2007) » Publication of the forms required to implement the Karoo Central Astronomy advantage areas regulations, in terms of the Act, Government Notice No. 1337
29
165
2018/11/23
National Gazette No. 42057, Vol. 641    
Wet op Geografiese Astronomievoordeel (21/2007) » Kennisgewing van Voorgestelde Vrystelling vir Radio Frekwensie Spektrumgebruik binne die Karoo Sentrale Astronomievoordeelgebiede, Government Notice No. 1301
8
177
Astronomy Geographic Advantage Act (21/2007) » Notice of Proposed Exemption for Radio Frequency Spectrum use within the Karoo Central Astronomy Advantage Areas, Government Notice No. 1301
5
2018/11/22
National Gazette No. 42054, Vol. 641    
Wet op Geografiese Astronomievoordeel, 2007 » Kennisgewing van die Minister se besluit aangaande die voorgestelde regulasies oor beskermingsmaatreëls wat binne die verklaarde SCAAA toegepas moet word, Government Notice No. 1299
4
178
Astronomy Geographic Advantage Act, 2007 » Notice of the Ministers decision regarding the proposed regulations on protection measures to be applied within declared SCAAA, Government Notice No. 1299
1
2018/11/21
National Gazette No. 42049, Vol. 641    
Wet op Geografiese Astronomievoordeel (21/2007) » Kennisgewing van die Minister se Besluit oor die Voorgenome Verbod op sekere Mynbou-Aktiwiteite binne die Verklaarde Sutherland Sentrale Astronomievoordeelgebied, Government Notice No. 1261
4
179
Astronomy Geographic Advantage Act (21/2007) » Notice of the Ministers Decision regarding the Intended Prohibition of certain Mining Activities within the Declared Sutherland Central Astronomy Advantage Area, Government Notice No. 1261
1
Free science & technology alerts
Type your email for free alerts on latest Department of Science and Technology notices as they are published

Email address