Documents

Provincial Gazette for Northern Cape No. 2328, 10 February 2020, Vol. 27

Summary 20200210 - Provincial Gazette for Northern Cape No. 2328 of 10-February-2020, Volume 27, 20 page(s), 5 notice(s), 712Kb
Publication  Provincial Gazettes (Northern Cape)Dated
Title Pages
Days
2020/02/10 Spatial Planning and Land use Management Act (SPLUMA) (16/2013) » Erf 17725, Kimberley, General Notice No. 19
1
16
Wet op Ruimtelike Beplanning en die Bestuur van Grondgebruik Wet (SPLUMA) (16/2013) » Erf 17725, Kimberley, General Notice No. 19
1
Spatial Planning and Land use Management Act (16/2013) » Erf 1536, Upington, General Notice No. 20
1
Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Wet (16/2013) » Erf 1536, Upington, General Notice No. 20
1
Plaaslike Owerhede » Wet op Munisipale Eiendomsbelasting (6/2004) » Publieke kennisgewing dat die aanvullende waardasierol ter insae l en dat besware teen waardasies op die Rol ingedien kan word, Municipal Notice No. 4
5
20 pages for Gazette No. 2328
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Free provincial gazette alerts
Type your email for free alerts on latest Provincial Gazettes (Northern Cape) as they are published

Email address