Documents

Regulation Gazette No. 42497, 31 May 2019, Vol. 647 No. 10951

Summary 20190531 - Regulation Gazette No. 42497 of 31-May-2019, Volume 647 No. 10951, 88 page(s), 7 notice(s), 4.8Mb
Publication  Regulation GazettesDated
Title Pages
Days
2019/05/31
Department of Justice and Constitutional Development    
Rules Board for Courts of Law Act (107/1985) » Amendment of the Rules Regulating the Conduct of the Proceedings of the Supreme Court of Appeal of South Africa; Amendment of the Rules Regulating the Conduct of the Proceedings of the several Provincial and Local Divisions of the High Court of South Africa; and Amendment of the Rules Regulating the Conduct of the Proceedings of the Magistrates Courts of South Africa, Government Notice No. 842
35
363
Wet op die Reëlsraad vir Geregshowe (107/1985) » Wysiging van die Reëls waarby die Verrigtinge van die Hoogste Hof van Appl van Suid-Afrika gereël word; en Wysiging van die Reëls waarvolgens die Voer van die Verrigtinge van die verskeie Provinsiale en Plaaslike Afdelings van die Hoë Hof van Suid-Afrika gereël word; en Wysiging van die Reëls waarby die voer van verrigtinge van die Landdroshowe van Suid-Afrika gereël word, Government Notice No. 842
36
South African Revenue Service (SARS)    
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 1 (No 1/5A/165), Government Notice No. 843
1
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 1 (No 1/5A/165), Government Notice No. 843
1
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Schedule no 6 (No 6/3/49), Government Notice No. 844
1
Doeane- en Aksynswet, 1964 » Wysiging van Bylae no 6 (No 6/3/49), Government Notice No. 844
1
Customs and Excise Act, 1964 » Amendment of Rules (DAR/184), Government Notice No. 845
3
88 pages for Gazette No. 42497
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88