General Notice No. 19 of 2020

Bela-Bela Plaaslike Munisipale Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur By-wet, 2017 » Gedeelte 226 van...
Title Bela-Bela Plaaslike Munisipale Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur By-wet, 2017 » Gedeelte 226 van die plaas Buiskoip 464-KR
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3068 of 28 February, 2020, 1 page(s), 39.1Kb