General Notice No. 5 of 2019

Bevordering van Administratiewe Geretigheidswet, 2000 (Wet no 3 van 2000) » Kennisgewing van aansoek ontvang...
Title Bevordering van Administratiewe Geretigheidswet, 2000 (Wet no 3 van 2000) » Kennisgewing van aansoek ontvang in terme van artikel 30A (2) » Verskeie erwe
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2040 of 07 February, 2019, 4 page(s), 108Kb