General Notice No. 1384 of 2019

Die Stad Tshwane se Grondgebruik Beheer Verordeninge (Bywet), 2016 » Gedeelte 1 Erf 1556, Villieria
Title Die Stad Tshwane se Grondgebruik Beheer Verordeninge (Bywet), 2016 » Gedeelte 1 Erf 1556, Villieria
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 280 of 11 September, 2019, 1 page(s), 36.3Kb