Government Notice No. 1024 of 2020

Disaster Management Act (57/2002) » Ditaelo tse di mabapi le ditsela tsa go Sekaseka, go thibela le go...
Title Disaster Management Act (57/2002) » Ditaelo tse di mabapi le ditsela tsa go Sekaseka, go thibela le go lwantsha kasnamo ya Covid-19 tse di amanang le makwalotetla le dilaesense tsa Taolo ya Tikologo ya Bosethaba
DepartmentAgriculture, Forestry & Fisheries
Gazette National Gazettes, No. 43744 of 29 September, 2020, 6 page(s), 237Kb

Free agriculture, forestry & fisheries alerts
Type your email for free alerts on latest Department of Agriculture, Forestry and Fisheries notices as they are published

Email address