General Notice No. 30 of 2020

Emalahleni Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbeheer Bywet, 2016 » Gedeelte 2 van die plaas Dorsfontein 71,...
Title Emalahleni Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbeheer Bywet, 2016 » Gedeelte 2 van die plaas Dorsfontein 71, Restant van Gedeelte 4 (n gedeelte van gedeelte 1) van die plaas Welstand 55, Gedeelte 13 (n gedeelte van gedeelte 2) van die plaas Welstand 55, Gedeelte 5 (n gedeelte van gedeelte 2) van die plaas Welstand 55, Gedeelte 11 (n gedeelte van gedeelte 8) van die plaas Welstand 55, Registrasie Afdeling I S , Mpumalanga
Gazette Provincial Gazettes (Mpumalanga), No. 3169 of 03 July, 2020, 1 page(s), 123Kb