General Notice No. 28 of 2020

Ephraim Mogale Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuursverordening, 2017 » Gedeelte 576, van die plaas...
Title Ephraim Mogale Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuursverordening, 2017 » Gedeelte 576, van die plaas Loskop Noord 12, Registrasie Afdeling JS
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3074 of 27 March, 2020, 1 page(s), 115Kb