Provincial Notice No. 68 of 2019

Fetakgomo Tubatse Plaaslike Munisipaliteit Grondgebruikbestuursverordening, 2018 » Die Restant van die plaas...
Title Fetakgomo Tubatse Plaaslike Munisipaliteit Grondgebruikbestuursverordening, 2018 » Die Restant van die plaas Goudmyn 337-KT (1996, 3ha); en Die Restant van Gedeelte 6 van die plaas Goudmyn 337-KT (854ha)
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 2996 of 10 May, 2019, 5 page(s), 55.9Kb