Provincial Notice No. 80 of 2019

Fetakgomo Tubatse Plaaslike Munisipaliteit Grondgebruikbestuursverordening, 2018 » Die Restant van die plaas...
Title Fetakgomo Tubatse Plaaslike Munisipaliteit Grondgebruikbestuursverordening, 2018 » Die Restant van die plaas Goudmyn 337-KT; en Die Restant van Gedeelte 6, van die plaas Goudmyn 337-KT
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3000 of 17 May, 2019, 5 page(s), 55.6Kb