Proclamation No. 1 of 2021

Grondwet van die republiek van Suid-afrika (108/1996) » oordrag van sekere bevoegdhede en funksies en die...
Title Grondwet van die republiek van Suid-afrika (108/1996) » oordrag van sekere bevoegdhede en funksies en die administrasie van sekere wetgewing aan die lid van die Uitvoerende raad van Kwazulu-Natal verantwoordelik vir onderwys kragtens artikel 137 van die Wet
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2324 of 16 September, 2021, 3 page(s), 131Kb

Links