Proclamation No. 5 of 2018

Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (108/1996) » Oordrag van sekere funksies en die administrasie van...
Title Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (108/1996) » Oordrag van sekere funksies en die administrasie van sekere wetgewing vanaf die Premier van KwaZulu-Natal aan sekere lede van die Uitvoerende Raad
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2028 of 14 December, 2018, 1 page(s), 162Kb