General Notice No. 47 of 2019

KwaZulu-Natal Dobbelary en Weddery, 2010 (Wet no 8 van 2010) » Kennisgewing van n aansoek ontvang vir n...
Title KwaZulu-Natal Dobbelary en Weddery, 2010 (Wet no 8 van 2010) » Kennisgewing van n aansoek ontvang vir n toestemming om n finansiële belang in n boekmaker lisensiehouer korporatiewe entiteit in terme van Artikel 43A van die Wet, soos gewysig
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2117 of 12 September, 2019, 4 page(s), 121Kb