Provincial Notice No. 122 of 2016

KwaZulu-Natal Wet op Grondadministrasie en die Bestuur van Onroerende Bates (2/2014) » Restant van Gedeelte 4...
Title KwaZulu-Natal Wet op Grondadministrasie en die Bestuur van Onroerende Bates (2/2014) » Restant van Gedeelte 4 (van 2) van die Plaas Upper end van Lange Fontein no 980
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 1699 of 07 July, 2016, 2 page(s), 1.1Mb