Local Authority Notice No. 138 of 2018

Lephalale Munisipale Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2017 » Gedeelte 123 van Erf...
Title Lephalale Munisipale Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2017 » Gedeelte 123 van Erf 5133, Ellisras Uitbreiding 16 Dorpsgebied
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 2953 of 12 October, 2018, 1 page(s), 47.1Kb