General Notice No. 46 of 2020

Madibeng Grondgebruiksbestuurs By-wet, 2016 » Restant van Gedeelte 27 van die plaas Rietfontein no 495-JQ,...
Title Madibeng Grondgebruiksbestuurs By-wet, 2016 » Restant van Gedeelte 27 van die plaas Rietfontein no 495-JQ, Noordwes-provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8133 of 28 July, 2020, 1 page(s), 144Kb