Provincial Notice No. 207 of 2019

Madibeng Plaaslike Munisipaliteit se Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuurby-wet, 2016 » Opgedeelte...
Title Madibeng Plaaslike Munisipaliteit se Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuurby-wet, 2016 » Opgedeelte 353 (Restant) van die plaas Krokodildrift 446 JQ
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8070 of 05 November, 2019, 1 page(s), 39.5Kb