General Notice No. 84 of 2019

Madibeng Ruimtelike Beplanning- en Grondgebruik-bestuurverordering, 2016 » Damonsville Uitbreiding 4 op`n...
Title Madibeng Ruimtelike Beplanning- en Grondgebruik-bestuurverordering, 2016 » Damonsville Uitbreiding 4 op`n deel (ongeveer 90 ha) van Gedeelte 120 (`n deel van Gedeelte 119) van die plaas Elandsfontein JQ 440, Noord Wes Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8033 of 16 July, 2019, 1 page(s), 122Kb