General Notice No. 144 of 2018

Mahikeng Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Erf 563,...
Title Mahikeng Plaaslike Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur Verordening, 2018 » Erf 563, Mafikeng-uitbreiding 2
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7958 of 27 November, 2018, 1 page(s), 122Kb