Municipal Notice No. 32 of 2020

Municipal Property Rates Act (6/2004) » Levying of Rates 2020/2021
Title Municipal Property Rates Act (6/2004) » Levying of Rates 2020/2021
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2189 of 18 June, 2020, 2 page(s), 59.2Kb