General Notice No. 1 of 2021

Munisipale Eiendomsbelastingwet (6/2004) » Munisipaliteit Gamagara » Tariewe vir die 2020/21...
Title Munisipale Eiendomsbelastingwet (6/2004) » Munisipaliteit Gamagara » Tariewe vir die 2020/21 finansiële jaar
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2390 of 04 January, 2021, 3 page(s), 56.9Kb