Proclamation No. 5 of 2019

Munisipale Ordonnansie (20/1974) » Dawid Kruiper Munisipaliteit » Finale Sluitingskennisgewing »...
Title Munisipale Ordonnansie (20/1974) » Dawid Kruiper Munisipaliteit » Finale Sluitingskennisgewing » Sluiting van n gedeelte van Erf 337 (Straat) » Groot Mier, Gordonia, Diagram S G no 263/2018
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2273 of 10 June, 2019, 1 page(s), 418Kb