Municipal Notice No. 43 of 2017

Munisipale Ordonnansie (20/1974) » Sluiting van n gedeelte straat grensend aan Erf 4002, Beaconsfield,...
Title Munisipale Ordonnansie (20/1974) » Sluiting van n gedeelte straat grensend aan Erf 4002, Beaconsfield, Kimberley
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2152 of 13 November, 2017, 1 page(s), 33.0Kb