General Notice No. 101 of 2021

Munisipale ruimtelike beplanning en Grondgebruiks bestuurs Wet (16/2013) » opheffing van beperkende titel...
Title Munisipale ruimtelike beplanning en Grondgebruiks bestuurs Wet (16/2013) » opheffing van beperkende titel voorwaardes t o v restant van erf 1142, meyerstraat 20, new Park, Kimberley
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2446 of 13 September, 2021, 1 page(s), 39.1Kb

Links