Provincial Notice No. 118 of 2019

Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet no 93 van 1996) » Sluiting van Poskantoor Registrasie-Owerhede
Title Nasionale Padverkeerswet, 1996 (Wet no 93 van 1996) » Sluiting van Poskantoor Registrasie-Owerhede
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2116 of 05 September, 2019, 1 page(s), 53.5Kb