Provincial Notice No. 99 of 2017

Nasionale Padverkeerswet (93/1996) » Aanstelling van n geregistreerde invoer as n agent van n registrasie...
Title Nasionale Padverkeerswet (93/1996) » Aanstelling van n geregistreerde invoer as n agent van n registrasie owerheid met inwerkingtreding vanaf 1 Augustus 2017
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 1872 of 07 September, 2017, 258 page(s), 1.6Mb