General Notice No. 139 of 2019

Noord-Kaap Drankwet, 2008 » Kennisgewing van voorneme om kragtens artikel 20 (1) (d) van die wet vir die...
Title Noord-Kaap Drankwet, 2008 » Kennisgewing van voorneme om kragtens artikel 20 (1) (d) van die wet vir die permanente/tydelike oordrag van lisensie na n ander perseel aansoek te doen (reg 45)
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2310 of 06 December, 2019, 2 page(s), 39.1Kb