General Notice No. 853 of 2019

Onderverdeling van Grond Ordonnansie en Regulasies (20/1986) » Gedeelte 1 van Hoewe 28, Nortons home Estates...
Title Onderverdeling van Grond Ordonnansie en Regulasies (20/1986) » Gedeelte 1 van Hoewe 28, Nortons home Estates Landbouhoewes
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 185 of 12 June, 2019, 1 page(s), 53.0Kb