Local Authority Notice No. 40 of 2017

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Deel van die plaas Kameelfontein 257 JR
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Deel van die plaas Kameelfontein 257 JR
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7755 of 18 April, 2017, 3 page(s), 74.0Kb