General Notice No. 463 of 2015

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Erf 257, Delareyville
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Erf 257, Delareyville
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7552 of 06 October, 2015, 1 page(s), 64.6Kb