General Notice No. 111 of 2017

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Erf 623, Bendor
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Erf 623, Bendor
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 2854 of 22 September, 2017, 1 page(s), 73.9Kb