Proclamation No. 10 of 2017

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Erf nommer 56, Groblersdal Dorpsgebied
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Erf nommer 56, Groblersdal Dorpsgebied
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 2803 of 14 April, 2017, 1 page(s), 61.4Kb