General Notice No. 1379 of 2019

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Erwe 1287 en 1288, Bardene-uitbreiding 82
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Erwe 1287 en 1288, Bardene-uitbreiding 82
Gazette Provincial Gazettes (Gauteng), No. 280 of 11 September, 2019, 1 page(s), 30.4Kb