General Notice No. 110 of 2017

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 1 van Erf 623, Bendor
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 1 van Erf 623, Bendor
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 2851 of 15 September, 2017, 1 page(s), 32.4Kb