General Notice No. 124 of 2017

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 2 van die plaas Vingerkraal 472 KQ, Bela Bela
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 2 van die plaas Vingerkraal 472 KQ, Bela Bela
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 2860 of 27 October, 2017, 1 page(s), 45.5Kb