Provincial Notice No. 34 of 2017

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 2 van Erf 620, Pietersburg
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 2 van Erf 620, Pietersburg
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 2803 of 14 April, 2017, 1 page(s), 126Kb