General Notice No. 58 of 2020

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 655 (n gedeelte van Gedeelte 390) van die plaas...
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Gedeelte 655 (n gedeelte van Gedeelte 390) van die plaas Elandsheuvel no 402-IP
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 8143 of 01 September, 2020, 1 page(s), 38.1Kb