Proclamation No. 140 of 2019

Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Hersonering van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 8...
Title Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (15/1986) » Hersonering van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 8 van die plaas Pusela 555-LT
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3043 of 25 October, 2019, 1 page(s), 44.2Kb