Provincial Notice No. 90 of 2018

Plaaslike Munisipaliteit se Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurs Wet (16/2013) » Restant van Erf...
Title Plaaslike Munisipaliteit se Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuurs Wet (16/2013) » Restant van Erf 2268, Kanana Dorpsgebied, Registrasieafdeling IP, Provinsie Noordwes
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7886 of 22 May, 2018, 1 page(s), 126Kb

Links