Municipal Notice No. 79 of 2022

Plaaslike owerhede » Wet op Munisipale eiendomsbelasting, 2004 (Wet no 6 van 2004) » Nama Khoi...
Title Plaaslike owerhede » Wet op Munisipale eiendomsbelasting, 2004 (Wet no 6 van 2004) » Nama Khoi Munisipaliteit » Kennisgewing no 14/2022 » Publieke kennisgewing dat die aanvullende waardasierol ter insae l en dat besware teen waardasies op die rol ingedien kan word
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2494 of 04 April, 2022, 1 page(s), 138Kb

Links