Municipal Notice No. 4 of 2020

Plaaslike Owerhede » Wet op Munisipale Eiendomsbelasting (6/2004) » Publieke kennisgewing dat die...
Title Plaaslike Owerhede » Wet op Munisipale Eiendomsbelasting (6/2004) » Publieke kennisgewing dat die aanvullende waardasierol ter insae l en dat besware teen waardasies op die Rol ingedien kan word
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2328 of 10 February, 2020, 5 page(s), 128Kb