Provincial Notice No. 117 of 2017

Plaaslike Regering » Munisipale Strukture, 1998 » Tussenverkiesing in Wyk 18 van die Abaqulusi...
Title Plaaslike Regering » Munisipale Strukture, 1998 » Tussenverkiesing in Wyk 18 van die Abaqulusi Munisipaliteit
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 1893 of 02 November, 2017, 182 page(s), 1.2Mb