Provincial Notice No. 119 of 2021

Polokwane Munisipale beplannings by-Wet, 2017 » Gedeelte 25 (n Gedeelte van Gedeelte 21) van die Plaas...
Title Polokwane Munisipale beplannings by-Wet, 2017 » Gedeelte 25 (n Gedeelte van Gedeelte 21) van die Plaas tweefontein 915 registrasie afdeling l S , limpopo Provinsie
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3205 of 15 October, 2021, 1 page(s), 38.7Kb

Links