General Notice No. 17 of 2020

Polokwane Munisipale Beplanningsverordening, 2017 » Eiendomsgedeelte 1 van Erf 2535, Pietersburguitbreiding 11
Title Polokwane Munisipale Beplanningsverordening, 2017 » Eiendomsgedeelte 1 van Erf 2535, Pietersburguitbreiding 11
Gazette Provincial Gazettes (Limpopo), No. 3068 of 28 February, 2020, 1 page(s), 31.3Kb