Municipal Notice No. 115 of 2019

Ray Nkonyeni Municipality » Ray Nkonyeni Municipal Planning and Land use Management Bylaw
Title Ray Nkonyeni Municipality » Ray Nkonyeni Municipal Planning and Land use Management Bylaw
Gazette Provincial Gazettes (Kwazulu Natal), No. 2116 of 05 September, 2019, 99 page(s), 1.1Mb