Municipal Notice No. 76 of 2019

Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuurswet (16/2013) saamgelees met die Dikgatlong Grondgebruik...
Title Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik Bestuurswet (16/2013) saamgelees met die Dikgatlong Grondgebruik Verordeninge » Erf 308, Windsorton
Gazette Provincial Gazettes (Northern Cape), No. 2313 of 16 December, 2019, 1 page(s), 45.9Kb