General Notice No. 28 of 2019

Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Gedeelte 57 van die Plaas Hartebeestfontein no 422-IP
Title Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur (16/2013) » Gedeelte 57 van die Plaas Hartebeestfontein no 422-IP
Gazette Provincial Gazettes (North West), No. 7991 of 12 March, 2019, 1 page(s), 44.3Kb